neprihlásený používateľ

Nápoveda - často kladené otázky (FAQ's)

Účet Aukupro s.r.o.

Všetky platby je potrebné vykonávať na účet Aukupro s .r. o. vedený vo:

Fio banka a.s.

Číslo účtu:      2600427592
Kód banky:     8330 

IBAN účtu:     SK2283300000002600427592
BIC kód:        FIOZSKBAXXX

Dôležité informíácie:
1. K prvému každý mesiac Vám bude zaslaná informácia o stave účtu.
2. Odporučaný dátum úhrady do 7 dní.
3. Splatnosť faktúry je 10 dní.
4. Platba musí byť pripísaná na účet aukupro najneskôr v deň splatnosti. Pri každej       platbe dbajte na správne vyplnený Variabilný symbol. bez neho nemôže byť Vaša platba identifikovaná a faktúra bude považovaná za neuhradenú. Každý užívateľ má jedinečný Variabilný symbol a nemenný navždy.
V prípade, že neuhradíte dlhujúcu sumu včas pristúpi spoločnosť Aukupro ku blokácii účtu.

Informácie pre užívateľov EU.

Česká republika

1. Odporúčame platiť cez Fio banku. Prevody - úhrady sú bez poplatkov.
2. Akceptujeme platbu Pay Pal na účet: ozon@ozon-eu.sk . Pre platbu cez Pay Pal je potrebné sumu navýšiť o 6%.

Svet ostatné štáty mimo EU.

1. Akceptujeme platbu Pay Pal na účet: ozon@ozon-eu.sk . Pre platbu cez Pay Pal je potrebné sumu navýšiť o 6%.

Aukupro s.r.o.
Karola Kmeťku 1/16, 010 08 Žilina
Slovenská republika

 

E-mail: info@aukupro.sk    Web: http://www.aukupro.sk

IČO: 47 146 672                Nie sme platci DPH
Zapísaná do OR SR Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č.59106/L

Číslo účtu: 2600427592/8330 (Fio banka a.s.)
IBAN: SK2283300000002600427592
BIC: FIOZSKBAXXX

0.00