neprihlásený používateľ

Nápoveda - často kladené otázky (FAQ's)

Bezpečný predaj

Pri vystavení ponuky dodržujte nasledovné pokyny:

 

- Dbajte na to aby informácie o predávanom tovare či službe boli jasné, obsiahle, ale zároveň

  zrozumiteľné. Snažte sa do popisu uviesť aj informácie o záruke popr. ako je zabezpečený

  servis. Dobre cielenými informáciami si ušetríte čas a vyhnete sa tým častým odpovediam

  na dotazy zo strany prípadných záujemcov.

  * Zvýšenú pozornosť venujte zadávaniu Hlavného názvu. Hlavný názov by nemal byť príliš    

   dlhý, ale pútavý. Snažte sa v názve použiť slová, ktoré najviac definujú predmet ponuky,

   čím si zabezpečíte zobrazovanie Vašej ponuky pri vyhľadávaní ponúk potencionálnymi

   zákazníkmi, cez možnosť filtrovaného vyhľadávania systému Aukupro. Napr.: „Adidas

   pánske tričko“.

  * Používajte slová, ktoré kupujúcich upútajú (Zľava XX%, Posledná možnosť, Najnižšia  

   cena a pod.), napr.: „Adidas pánske tričko, Zľava 80%“.

 

- V procese zadávania ponuky sa snažte uviesť správne a dostatočné informácie o doprave,  

   možnostiach platby a parametroch ponúkaného produktu.

  * Snažte sa vyznačiť všetky parametre, možnosti platby, cenu za poštovné, dopravu.

  * Pokiaľ využívať možnosť platby vopred na účet, zadajte číslo účtu v nastavení „Môj účet„.

     Po zakúpení predmetu ponuky bude táto informácia automaticky cez e-mail zaslaná

     každému kupujúcemu. V prípade platby vopred na účet počkajte, kým nebude suma   

     pripísaná na Váš účet a až potom tovar, službu zašlite.

  * UPOZORNENIE: Výška poštovného nesmie byť neúmerne vysoká, nakoľko je to proti

     pravidlám Aukupro. Pre lepšiu orientáciu o výške nákladov na dopravu si pozrite „Cenník

     poštovného“ v Nápoveda – Pomoc pre predávajúceho – Cenník poštovného.

  * Snažte sa pri vystavovaní vyplniť všetky parametre, ktoré ponúka Aukupro systém v danej

     kategórii napr.: Farba, Veľkosť, Rok výroby a pod. Výrazne tým zvýšite možnosti

     zobrazovania práve Vašej ponuky, pri filtrovaní ponúk zákazníkmi, a úspešného predaja.

  * Pre zviditeľnenie Vašej ponuky využite možnosť zvýraznenia a odlíšenia Vašej ponuky od

     ostatných ponúk, možnosť topovania, kde sa Vaša ponuka bude nachádzať vždy na prvých  

     miestach v kategórii, alebo zvoľte propagáciu na hlavnej stránke Aukupro.

 

- V procese po predaji dbajte hlavne na:

  * Rýchle kontaktovanie sa s kupujúcim. Nenechajte kupujúceho dlho čakať! Čím rýchlejší

     kontakt, tým stúpa viac Váš kredit u zákazníkov.

  * Snažte sa zaslať predmet, či službu, čo najrýchlejšie na overenú adresu. Po úspešnom    

     predaji dostanete od Aukupro e-mail s kontaktnými údajmi na kupujúceho.

  * Pozor na e-maily zaslané podvodne. Skontrolujte a porovnajte e-mailovú adresu, či sa  

     skutočne jedná o adresu kupujúceho. Ak e-mailová adresa nesedí neposielajte tovar.    

     Overte si, či sa skutočne jedná o e-mail kupujúceho, napr. telefonicky.

     Ak máte podozrenie, že sa jedná o iný e-mail, neodpovedajte, neposielajte údaje a tovar.

     Riskujete, že odpoveď bude doručená podvodníkovi, ktorý môže predstierať, že je  

     kupujúcim a chce neoprávnene získať Váš tovar, službu. 

  * Tovar zasielajte vždy doporučene. V prípade straty v procese prepravy máte možnosť

     reklamovať a žiadať náhradu. Využite možnosti poistenia zásielok. Tovar sa snažte zabaliť

     čo najlepšie, aby v procese prepravy nedošlo k jeho poškodeniu. Odložte si doklad 

     o podaní zásielky.

 

- Nerobte ponuky mimo Aukupro!

  * V prípade zistenia prevádzkovateľa, že užívateľ ponúka tovar, službu  ktorú vystavuje

     na Aukupro k predaju mimo Aukupro, bude takémuto užívateľovi okamžite zablokovaný  

     účet, pre závažné porušenie pravidiel a zmluvy.

  * Nemáte možnosť udelenia komentárov a ani získania komentárov a tým vylepšenie si 

     Vášho profilu Aukupro predajcu.

 

- Kupujúci Vás nekontaktuje?

  * Skúste sa s kupujúcim skontaktovať e-mailom, alebo telefonicky. Ak kupujúci na e-mail

     nereaguje /možno neotvoril schránku, nevie o e-maily, problémy s internetom/, kontaktujte  

     ho cez telefón.

  * Ak napriek Vašej snahe, nie je možné zákazníka kontaktovať a obchod ste nedokončili    

     úspešne, vyjadrite svoj názor na kupujúceho cez negatívny komentár.

     Zároveň požiadajte Aukupro o vrátenie provízie. Môžete tak urobiť do 45 dní. Najskôr  

     však po 7 dňoch od ukončenia ponuky.

     Ak ste dospeli k názoru, že kupujúci je absolútne nespoľahlivý, pridajte si jeho užívateľské

     meno vo svojom účte na čiernu listinu. Užívatelia, na Vašom účte, ktorí sú na čiernej  

     listine nemôžu u Vás nakupovať ani dražiť, nedovolí im to systém Aukupro.

 

- Neponúkajte zakázaný tovar a dodržujte Obchodné podmienky Aukupro.

  * Na Aukupro je možné predávať skoro všetky produkty. Vyvarujte sa vkladaniu ponúk,

     ktoré porušujú platné zákonné predpisy. Viac informácii o zakázaných tovaroch a čo sa  

     nesmie a je zakázané nájdete v Nápovede - Zakázaný tovar - Čo sa nesmie, čo je zakázané .

  * Vystavenie ponuky a možný predaj Vás zaväzuje povinnosťou predmet, či službu predať

     výhercovi či kupcovi.

    

   

    

 

0.00