neprihlásený používateľ

Nápoveda - často kladené otázky (FAQ's)

Cenník služieb

1. Nakupovanie, registrácia, účasť na aukciách je Zadarmo.

 

2. Z úspešného predaja a topovania ponúk si Aukupro účtuje províziu. Provízie a stav účtu si užívateľ môže zistiť v histórii na svojom Aukupro účte. Provízie z predaja a propagácie sú pripisované na užívateľský účet okamžite po vystavení ponuky, či predaji. Ak bola provízia z predaja pripísaná na účet užívateľa a napriek tomu obchod nebol úspešne dokončený, má užívateľ nárok na vrátenie provízie. Požiadať o vrátenie provízie musí predajca vykonať do 45 dní od dátumu predaja. Prevádzkovateľ overí oprávnenosť požiadavky na vrátenie provízie a rozhodne do 7 dní o vrátení či nevrátení provízie. V prípade vrátenia provízie, bude čiastka pripísaná na Aukupro účet predajcu. 

Výnimku, kde provízia nebude účtovaná tvoria len ponuky v kategórii Automobily/ Motorky/ Pracovné a poľnohospodárske stroje/ Reality/ Inzercia, reklama, e-shopy. Pri týchto kategóriách sa platí poplatok za vystavenie ponuky podľa samostatného cenníka.

 

3. V prípade ak ponúkaný tovar, alebo služba nie je predaný – vydražený úspešne, Aukupro.sk si neúčtuje žiadnu províziu, nárok na províziu nevzniká.

 

4. Užívatelia, ktorí vystavujú väčší počet položiek môžu mať po dohode z prevádzkovateľom individuálny cenník.

 

5. Provízia je zaokrúhľovaná smerom nahor na 1 desatinné miesto.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu výšky provízii a poplatkov. O zmenách vopred informuje užívateľov.

 

6. Tabuľky a cenníky provízii

Tabuľka č.1 výpočet provízii vo všetkých kategóriách s výnimkou ► ponúk v kategórii Automobily/ Motorky/ Pracovné a poľnohospodárske stroje/ Reality/ Inzercia, reklama, e-shopy/ Cestovanie, pobyty/ Aukupro - Zľavomat

Tabuľka č.1

Predajná cena/ks

Provízia

Do 100€

4%

101€ až 500€ 

4€   + 3% zo sumy nad   100€

501€ až 1000€ 

16€ + 2% zo sumy nad   500€

Viac ako 1000€         

26€ + 1% zo sumy nad 1000€

 

Tabuľka č.2 Poplatky za vystavenie ponúk v kategórii:

 Automobily/ Motorky/ Pracovné a poľnohospodárske stroje/ Reality/ Inzercia, reklama, e-shopy/ Cestovanie, pobyty/ Aukupro - Zľavomat

Tabuľka č.2

Kategória

Poplatok za vystavenie

Automobily

1,6€

Motorky

1,6€

Pracovné a poľnohospodárske stroje

1,6€

Vystavenie väčšieho počtu ponúk

Individuálna dohoda

Cestovanie, pobyty*

1,6€

Reality

1,6€

Reklama*

1,6€

Inzercia*

1,6€

E-shopy*

5€

* Vystavenie na ½ rok, alebo rok cena dohodou.

 

Tabuľka č. 3 Poplatky za propagáciu – topovanie aukcii a ponúk.

Pri vkladaní ponúk ma užívateľ možnosť svoju ponuku odlíšiť, zviditeľniť od ostatných.

Tiež za príplatok má možnosť vystaviť ponuku na dlhší čas, ako 10 dní. Vystavenie ponúk do 10 dní je zdarma.

Tabuľka č. 3

Propagácia ponúk a aukcii

Poplatok

Dĺžka ponuky - aukcie 3,5,7,10 dní

0€

Dĺžka ponuky - aukcie 14 dní

0,02€

Dĺžka ponuky - aukcie 21 dní

0,10€

Dĺžka ponuky - aukcie 28 dní

0,20€

Vystavenie ponuky na ¼ roka

0,50€

Vystavenie ponuky na ½ roka

1,00€

Vystavenie ponuky na 1 rok

2,00€

Orámovanie – Zvýraznenie ponuky v rámiku

0,10€

Ponuka – aukcia bude v zozname ponúk farebne zvýraznená

0,30€

Prvý a druhý obrázok

0€

Tretí a každý ďalší obrázok

0,01€

Topovanie ponuky - aukcie. Strana danej kategórie

0,30€

Topovanie ponuky - aukcie. Hlavná kategória

0,60€

Topovanie ponuky - aukcie. Titulná strana Aukupro - Aukupro odporúča

2,20€

Topovanie ponuky - aukcie. Titulná strana Aukupro – Hlavný banner

10,0€

Poplatok za získanie štatútu Overený užívateľ*

1,50€

 Naprogramovanie vlastnej šablóny (pre všetky aukcie) 10,00€

* Poplatok za získanie štatútu   Overený je jedno rázový na celú dobu registrácie.

   Predstavuje náklady na poštovné t.j. zaslanie aktivačného kódu.

 

7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu výšky provízii a poplatkov. O zmenách vopred informuje užívateľov.

 

 

0.00