neprihlásený používateľ

Nápoveda - často kladené otázky (FAQ's)

Čo sa nesmie, čo je zakázané

Predajca – užívateľ predovšetkým nesmie:

a/ používať viac aktívnych účtov naraz za účelom vlastného obohacovania prihadzovaním na vlastných aukciách

b/ používať užívateľský účet v rozpore s touto Zmluvou alebo Obchodnými podmienkami, t.j. napr. zasielať nevyžiadané správy alebo ponuky

c/ prezradiť svoje heslo iným osobám. V prípade porušenia tejto povinnosti je Užívateľ zodpovedný za škodu, ktorá mu tým vznikla

d/ využívať akýmkoľvek spôsobom  skryté chyby v systéme aukupro.sk  a poškodzovať tým Prevádzkovateľa. Pokiaľ užívateľ zistí chybu v systéme, ktorá by mohla poškodiť systém alebo Prevádzkovateľa, je povinný tuto chybu nahlásiť administrátorovi aukupro.sk.

e/ používať v textových ponukách vulgárne, urážlivé alebo inak nevhodné výrazy alebo výrazy, ktorých použitie by bolo so všeobecnými záväznými predpismi SR. V prípade zistenia budú príspevky, ponuky vymazané – odstránené, bez nutnosti na túto skutočnosť upozorniť užívateľa

f/ používať akékoľvek automatické scripty vytvorené mimo systému aukupro.sk, ako statické, tak aj aktívne

g/ vkladať ponuky typu „Kúpim alebo Vymením“. Vložiť viac ako 6 identických aukcii

h/navádzať  k predaju mimo aukupro akýmkoľvek spôsobom

i/zvyšovať konečnú cenu o sumu provízie, alebo o sumu propagácie za vystavenie ponúk, alebo výšku poštovného a tým zvyšovať náklady kupujúceho. Tieto informácie nesmie vkladať ani do popisu ponuky. 

j/ ponúkať a predávať tovar, ktorého ponuka  a predaj je v rozpore s dobrými mravmi, tovar nebezpečný svojou zameniteľnosťou s potravinami a iný tovar, ktorého predaj je zakázaný podľa zákona č. 634/1992 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a všeobecne záväznými predpismi SR 

0.00