neprihlásený používateľ

Nápoveda - často kladené otázky (FAQ's)

Typy ponúk

Na Aukupro existuje viac foriem ponúk. Je na predajcovi, ktorý spôsob predaja si zvolí a tiež

na užívateľovi, ktorý spôsob kúpy akceptuje.

Typy ponúk:

1. Aukcia

2. Aukcia & Kúp teraz

3. Kúp teraz

4. Aukupro zľavomat

 

1. „Aukcia“ je ponuka, kde predajca vystavuje na predaj jeden predmet, formou dražby – prihadzovania.  Predajca pri vystavení zadá vyvolávajúcu cenu, min. cenu prihodenia a dobu trvania aukcie. Kupujúci prihadzujú na predmet aukcie maximálnu sumu, ktorú sú ochotní

za tovar zaplatiť. Konečná cena nie je známa. Užívateľ prihodením zvyšuje konečnú cenu a zároveň prebíja ostatných kupujúcich a naopak.

V aukcii vyhrá a predmet získa ten, kto v čase pred ukončením aukcie prihodí najvyššiu sumu.

Systém prihadzovania je tvorený tak, aby Vám umožňoval prihodiť automaticky, jednorázovo a nie je potrebné neustále kontrolovať si svoju pozíciu. Program automaticky prihodí za Vás najnižšiu možnú sumu, potrebnú k tomu, aby ste boli stále prvý a vyhrali aukciu.

Prihodenie sa zvyšuje len do výšky Vašej maximálnej sumy, ktorú ste ochotný za predmet aukcie zaplatiť.

Zadáte maximálnu sumu, ktorú ste ochotný za predmet aukcie zaplatiť. V prípade, že iný užívateľ prihodí v aukcii menej ako je Vaša maximálna ponuka, ostáva Vaša ponuka stále na prvom mieste. V tomto prípade je Vaša ponuka v čase ukončenia aukcie nie vo výške Vašej maximálnej sumy, ale vo výške druhého najvyššieho prihodenia iného užívateľa + suma minimálneho prihodenia nastavená predajcom.

 

2. „Aukcia & Kúp teraz“. Klasická aukcia ako v bode 1. + možnosť rýchleho zakúpenia predmetu aukcie. Kupujúcemu je známa aj cena za ktorú môže kúpiť tovar ihneď.

Zároveň tento typ aukcie dáva možnosť zakúpenia aj za nižšiu cenu v prípade ak

suma v aukcii nepresiahne sumu Kúp teraz.

V prípade tohto typu aukcie, pri zakúpení kupujúcim cez Kúp teraz aukcia končí.

 

3. „Kúp teraz“. Sú ponuky, kde môže predajca ponúknuť v jednej ponuke väčšie množstvo rovnakých predmetov. Ponuka má presne nastavenú cenu.

Predajca zadá počet predávaných predmetov, cenu za kus a čas, dobu trvania ponuky.

Pri týchto ponukách môže kupovať väčší počet kupujúcich.

Kupujúci pri zakúpení zadá počet kusov o ktoré má záujem zakúpiť.

Výhoda tohto typu ponúk:

Predajca ponúka svoj tovar v jednej ponuke až do vyčerpania zadaného počtu kusov, alebo skončenia zadaného času ponuky. Ponuka nekončí ihneď po zakúpení.

Kupujúci má možnosť kúpiť viac kusov v jednej ponuke.

0.00
Vážení priatelia,oznamujem Vám že od dnešného dňa nebude fungovať automatické zverejňovanie inzerátov. Musíte to robiť sami. Je to z dôvodu vážnej choroby kedy nebudem ako administrátor dostupný tri mesiace. Všetkým sa ospravedlňujem.